Wat is rTMS en wat zijn de voordelen?

Eind 1990 werd rTMS als behandeling geïntroduceerd voor depressie. Sindsdien is er veel meer bekend geworden over rTMS en is er veel onderzoek naar gedaan. Zo is vast komen te staan dat rTMS een veilige methode is die bij een groot deel van de cliënten bijdraagt aan het verminderen van depressie en/of dwang gerelateerde klachten. Maar wat is rTMS precies? Wat gebeurt er in het brein tijdens een rTMS behandeling? En wat zijn de rTMS voordelen? Bram Wernsen, specialist bij rTMS International, legt verder uit.

Wat is rTMS?

Bram: “rTMS is een techniek die de balans in de hersenen verbeterd die verstoord is bij mensen met dwang of depressie. Over- of onderactieve hersengebieden worden direct of indirect gestimuleerd door magnetische pulsen. Door deze activatie worden hersendelen die qua activiteit verstoord waren weer in balans gebracht.”

Wat gebeurt in het brein tijdens een rTMS behandeling?

Het principe van rTMS is dat er kortdurend sterke magnetische impulsen worden aangebracht op de schedel, waardoor er stroom wordt gegenereerd in het te bereiken hersengebied. De hersencellen kunnen hierdoor worden geactiveerd of juist worden gedempt. Deze techniek kan hierdoor voor vele doeleinden worden gebruikt en heeft al snel bewezen ook grote invloed te hebben op mensen met depressie en dwang. “Depressie wordt namelijk geassocieerd met een verlaagde activiteit van de linker dorsolaterale prefrontale cortex (LDLPFC), en een verhoogde activiteit van de rechter dorsolateraleprefronale cortex (RDLPFC). Bij dwang is er vaak een verhoogde activiteit van de suplementary motor area (SMA). Door direct invloed uit te oefenen op de activiteit van deze gebieden kunnen de hersenen een nieuwe balans vormen. Naast de directe invloed op de voorste gebieden van de hersenen, heeft rTMS ook invloed op de dieper gelegen gebieden die vaak idem verstoord zijn. Het overactieve limbische systeem (emotieregulatie) met daarin de amygdala (angstregulatie) en de hippocampus (geheugen) staat namelijk in verbinding met de door rTMS gestimuleerde hersengebieden (DLPFC),” vertelt Bram.

De voordelen van rTMS?

Bram legt uit wat de rTMS voordelen zijn:

  • Het is een non-invasive neuromodulatie techniek, wat betekent dat de hersenen worden bereikt zonder hierbij operatief de schedel te openen.
  • rTMS zorgt voor een langdurig vernieuwde balans in de hersenen. Bij medicatie trekt de werking weg op het moment dat u ermee stopt.
  • Het is een ingang om u weer goed te voelen doordat de nieuwe balans mensen o.a. meer ruimte in hun hoofd ervaren en hierdoor in een positieve spiraal terecht komen.
  • Er zitten nauwelijks tot geen bijwerkingen aan rTMS. De hoofdpijn die soms voor kan komen is tijdelijk en trekt snel weer weg.

Waarom kiezen voor een rTMS behandeling?

Bram: “Doordat mensen zich beter gaan voelen en meer rust ervaren na een rTMS behandeling, kunnen ze vaak hun eerder geleerde gesprekstherapie daarnaast ook weer gaan toepassen in het dagelijks leven. Wanneer u zich slecht voelt, ervaart u weinig ruimte om dingen anders te doen. Dus wanneer u geen uitzicht ervaart door veel mislukte medicatie en therapiepogingen, kunt u juist een zetje nodig hebben om toch uw leven weer op te kunnen pakken.”

Maak direct een afspraak bij rTMS International om uw depressie of dwang te laten behandelen.

Bron 1: Hallet, M. (2007). Transcranial Magnetic Stimulation: A Primer.
Bron 2: Spronk, D., Arns, M., & Fitzgerald, P. B. (2011). Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in Depression: Protocols, Mechanisms and New Development.