Klachtenregeling

Klachtenregeling

Helaas worden er bij rTMS International ook wel eens fouten gemaakt of ontstaan er misverstanden. We doen uiteraard ons best maar ondanks het streven naar goede dienstverlening, kan er iets niet naar uw tevredenheid verlopen.

In eerste instantie proberen we samen tot een goede oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan kunt u het volgende doen: 

* Een klacht indienen bij de psycholoog / psychiater
Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog/psychiater is de snelste weg om tot een oplossing te komen. Hiervoor kunt u een brief/email schrijven naar info@rtms-international.com. Binnen onze praktijk is Bram Wernsen klachtenfunctionaris.

* Klachtenregeling NIP
Wij zijn lid van het NIP. Zij hebben voor klachten een College van Toezicht die de klachten in behandeling neemt. Nadere informatie hierover vindt u op www.psynip.nl.

Veelgestelde vragen over rTMS

Wanneer er sprake is van een therapie resistente depressie en u voor volledige vergoeding in aanmerking wilt komen, dan is er een verwijzing van de huisarts of psychiater nodig. Hierin moet staan dat er sprake is van een therapie resistente depressie (twee behandelingen hebben niet geholpen) en dat rTMS bij rTMS International geïndiceerd is. Voor de behandeling van dwangklachten is er geen verwijzing nodig. Wanneer u liever anoniem behandeld wilt worden, zonder dat de huisarts of zorgverzekeraars afweten van uw klachten, dan is er uiteraard ook geen verwijzing nodig.

U kunt bij rTMS International altijd snel terecht voor een intakegesprek en behandeling. Op de homepage kunt u per vestiging zien hoe lang de wachtlijst is. 

rTMS is een techniek die eind jaren 1990 werd geïntroduceerd als behandeling voor depressie. Sindsdien is wetenschappelijk en klinisch onderzoek uitgevoerd om de veiligheid van de behandeling vast te stellen en de meest effectieve protocollen te onderzoeken. Vast is komen te staan dat rTMS een veilige methode is die bij een groot deel van de cliënten bijdraagt aan het verminderen van depressie en/of dwang gerelateerde klachten. Verschillende publicaties laten zien dat cliënten met de diagnose “therapieresistent” positief reageerden op behandeling met rTMS. rTMS is sinds 2008 goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration).

Een behandeling met rTMS doet geen pijn en heeft weinig tot geen bijwerkingen. U neemt plaats in een gemakkelijke stoel of behandeltafel waarna de spoel die de magnetische pulsen afgeeft boven uw hoofd wordt geplaatst. Door de magnetische pulsen worden bepaalde hersengebieden gestimuleerd en nemen uw depressie en/of dwang gerelateerde klachten af. Een behandeling met rTMS kan lichte spanningshoofdpijn veroorzaken na afloop van de behandeling. Deze gaat vanzelf weer over.

Netwerk per regio

Voeg je koptekst hier toe