Netwerk

rTMS International maakt gebruik van een professioneel netwerk. Dit gebruiken wij wanneer:

  • Er tijdens de behandeling blijkt dat er voor u meer nodig is dan wat rTMS International u kan bieden.
  • De behandeling niet is aangeslagen en er wordt doorverwezen.
  • Er dringend meer hulp nodig is (crisisdienst)

Uiteraard kunt u altijd bij uw eigen huisarts terecht.

Netwerk per regio

Rotterdam:
Collegapsychologen en -psychotherapeuten:
Psychologen Nederland

GGZ-instellingen
PsyQ Rotterdam
GGZ Delfland
Parnassia Groep
Yulius
GGZ Rijnmond

Crisisdienst
Rotterdam  tel: 010 440 1010

Utrecht / de Bilt:
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Psychologen Nederland

GGZ-instellingen
Altrecht
Lievegoed
Psymens
UMC Utrecht

Crisisdienst
Altrecht  tel: 030 230 8850

Haarlem:
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Psychologen Nederland

GGZ-instellingen
GGZ in Geest
Fivoor
Spaarne Gasthuis
Max Ernst

Crisisdienst
GGZ in Geest  tel: 020 788 5333

 

 

 

Veelgestelde vragen over rTMS

Wat is een EEG?
Een EEG is een methode waarbij door middel van een badmuts elektroden op het hoofd worden geplaatst om zo uw hersenactiviteit in kaart te brengen. Eventuele afwijkingen worden door middel van het EEG opgemerkt. Het EEG wordt dus gebruikt om vast te stellen of u hersenactiviteit vertoont die gevaarlijk zou kunnen zijn om te stimuleren met magnetische hersenstimulatie. Dit is alleen het geval bij eventuele epileptische activiteit. Wanneer het EEG aantoont dat hier sprake van is, moet eerst een neuroloog worden geraadpleegd alvorens met de behandeling kan worden gestart.
Om een goede EEG te maken. wordt er gebruik gemaakt van geleidende gel. Na het EEG wordt zoveel mogelijk gel weggehaald maar een restant zal zichtbaar blijven. Thuis één keer uw haar wassen zorgt ervoor dat alle gel is verdwenen.
Heb ik een verwijzing nodig van mijn huisarts?
Wanneer er sprake is van een therapie resistente depressie en u voor volledige vergoeding in aanmerking wilt komen, dan is er een verwijzing van de huisarts of psychiater nodig. Hierin moet staan dat er sprake is van een therapie resistente depressie (twee behandelingen hebben niet geholpen) en dat rTMS bij rTMS International geïndiceerd is. Voor de behandeling van dwangklachten is er geen verwijzing nodig. Wanneer u liever anoniem behandeld wilt worden, zonder dat de huisarts of zorgverzekeraars afweten van uw klachten, dan is er uiteraard ook geen verwijzing nodig.
Is er een wachtlijst?
U kunt bij rTMS International altijd snel terecht voor een intakegesprek en behandeling. Zodra het EEG is verricht en hieruit geen bijzonderheden blijken, kan worden gestart met de behandeling.
Waarom heb ik niet eerder van rTMS gehoord?
rTMS is een techniek die eind jaren 1990 werd geïntroduceerd als behandeling voor depressie. Sindsdien is wetenschappelijk en klinisch onderzoek uitgevoerd om de veiligheid van de behandeling vast te stellen en de meest effectieve protocollen te onderzoeken. Vast is komen te staan dat rTMS een veilige methode is die bij een groot deel van de cliënten bijdraagt aan het verminderen van depressie en/of dwang gerelateerde klachten. Verschillende publicaties laten zien dat cliënten met de diagnose “therapieresistent” positief reageerden op behandeling met rTMS. rTMS is sinds 2008 goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration).
Doet een rTMS behandeling pijn?
Een behandeling met rTMS doet geen pijn en heeft weinig tot geen bijwerkingen. U neemt plaats in een gemakkelijke stoel of behandeltafel waarna de spoel die de magnetische pulsen afgeeft boven uw hoofd wordt geplaatst. Door de magnetische pulsen worden bepaalde hersengebieden gestimuleerd en nemen uw depressie en/of dwang gerelateerde klachten af. Een behandeling met rTMS kan lichte spanningshoofdpijn veroorzaken na afloop van de behandeling. Deze gaat vanzelf weer over.

Wij zijn aangesloten bij…