rTMS International

Utrecht, Haarlem, Rotterdam, Zwolle en Breda

Informatie voor verwijzers

Geachte verwijzer

Mocht u besluiten om uw cliënt naar onze praktijk voor basis ggz of specialistische ggz (in geval bij rTMS) te
verwijzen dan zal uw cliënt intake en behandeling ontvangen van een van onze psychologen én van onze psychiaters:

 • Mw. M. Aarts MSc. (Marjolein)  psycholoog en rTMS technician, de Bilt
 • Mw. B. Bosma Ram MSc. (Britt) psycholoog en rTMS technician of Mw van den Bergh MSc. (Marguerite) psychiater, Haarlem
 • Mw. E. Kaya Msc. (Elvan) psycholoog en rTMS Technician of M van den Broek (Marieke) GZ psycholoog,  Rotterdam
 • Mw van den Bergh MSc. (Marguerite) psychiater, Zwolle
 • Mw E. Guerin (Estelle) rTMS technician, Breda
 • Mw A. Breunese (Anouk) GZ psycholoog en rTMS Technician of Dhr B. Wernsen (Bram) psycholoog en rTMS Supervisor, Oegstgeest
 • Mw.C. Herben MSc. (Christel) psychiater en rTMS professional, landelijk

Communicatie / overleg

Indien u overleg wenst over een verwijzing of behandeling dan kunt u contact met ons opnemen via de mail info@rtms-international.com. We nemen dan contact met u op voor het maken van een belafspraak.

Verwijzing en Inschrijving Volwassenen vanaf 18 jaar.

Uw verwijsbrief kan worden meegegeven aan uw cliënt. U kunt de verwijsbrief ook rechtstreeks aan ons sturen via zorgmail rtmsinternational@zorgmail.nl (enkel met een eigen zorgmail.nl mail kunt u hiernaartoe mailen) of naar info@rtms-international.com. 

De verwijsbrief voor een rTMS behandeling is geldig, wanneer deze voldoet aan specifieke regels opgesteld door de NZa en verzekeraars. Wat in ieder geval op de verwijsbrief dient te staan is:

  • Dat verwezen wordt naar basis-ggz / specialistische ggz (bij een rTMS traject)
  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, eventueel met benoeming van de stoornis (onderbouwd met behulp van een ‘gevalideerde screeningstool GGZ’).
  • Wanneer uw cliënt een rTMS behandeling wilt ondergaan dient op de verwijzing vermeld te worden dat er sprake is van een therapie resistente depressie. (minimaal 2 eerdere behandelingen geprobeerd, 1 traject psychotherapie en 1 antidepressivum of 2 trajecten psychotherapie of 2 antidepressiva)

Hier treft u een verwijzing voor rTMS vergoeding die voldoet aan de eisen.

Uw cliënt kan zich zelf aan melden via de mail (info@rtms-international.com) of te bellen naar +31850870572

Wanneer de verwijzing bij ons binnen is kan er een intake ingepland worden. Om sneller een behandeling te kunnen krijgen is het ook mogelijk om de verwijzing mee te nemen tijdens de intake. 

Voor de specialistische GGZ binnen onze praktijken worden onder andere de volgende codes gehanteerd:

 • CO0789 kwaliteitsstatuut sectie II Arts – specialist, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk conform LKS Diagnostiek
 • CO0781 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek
 • CO0326 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling
 • TC0014 Toeslag repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)
 • OV0126 Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) ten behoeve van de rTMS Technician

Contra-indicaties bij verwijzing naar onze praktijk:

– voorgeschiedenis van toevallen
– een psychotische depressie
– hersenschade door ziekte of letsel, zoals een hersentumor, een beroerte of een traumatisch hersenletsel.
– metalen of geïmplanteerde medische apparaten in je lichaam.

Vanwege het magnetische veld dat wordt geproduceerd tijdens rTMS, wordt de procedure niet aanbevolen voor mensen met de volgende apparaten:
– Cochleaire implantaten
– Elektroden voor het volgen van hersenactiviteit
– Geïmplanteerde stimulatoren
– Geïmplanteerde nervus vagus of diepe hersenstimulatoren
– Geïmplanteerde elektrische apparaten, zoals pacemakers of medicatie pompen
– Stents
– Aneurysma clips of spiralen, 

Korte werkwijze

rTMS staat voor repetitieve Transcraniële Magnetische hersenStimulatie (rTMS). Door middel van magnetische pulsen worden bepaalde hersengebieden gestimuleerd waardoor de communicatie tussen hersengebieden verbetert en depressie en dwang gerelateerde klachten verdwijnen. De magnetische pulsen zijn afkomstig van een spoel die tijdens de behandeling boven het hoofd wordt geplaatst. Gedurende twintig minuten worden er magnetische pulsen richting de hersenen afgegeven.

Duur

25-40 sessies

Tarieven

Meer informatie

Vergoeding

vanuit de basis of aanvullend