Over rTMS International

Specialisten met oog voor u.

Over rTMS International

RTMS International is 10 jaar geleden opgericht. Inmiddels zijn er meer dan 20.000 behandelingen gegeven bij meer dan 1000 mensen. Onze jarenlange ervaring met de positieve resultaten van rTMS zorgt ervoor dat we ook bij instellingen als GGZ Delfland worden ingezet. Op deze manier kan onze ambitie, rTMS voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken, verder mogelijk gemaakt worden.

Over rTMS International

Bij rTMS international werken enkel psychologen en psychiaters. Hiervoor is gekozen omdat wij naast de rTMS ook gesprekstherapie geven. Een depressie en/of dwangstoornis is een chemische disbalans die in de hersenen is ontstaan. Dat wil zeggen: bepaalde gebieden werken niet goed (meer) samen. Door middel van rTMS beïnvloeden wij de wijze waarop deze hersengebieden samenwerken met positieve resultaten tot gevolg. De combinatie van rTMS en gesprekstherapie helpt veel mensen van een (langdurige) depressie of dwangstoornis af. Dit is inmiddels veelvuldig door dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek uitgewezen.

Bij ruim 65% van de cliënten met een depressie en 60% van de cliënten met een dwangstoornis slaat een behandeling met rTMS aan. Klachten nemen met gemiddeld 70% af bij een depressie en met 60% in geval van een dwangstoornis. Een behandeling met rTMS heeft nauwelijks bijwerkingen, in enkele gevallen betreft dit lichte spanningshoofdpijn.

Alternatief voor ECT en medicatie

Alle vormen van neuromodulatie werken door elektrische stroom te gebruiken om specifieke delen van de hersenen te activeren of te deactiveren. De meest bekende is elektroconvulsietherapie of ECT. Dit staat ook wel bekend als electroshocktherapie. RTMS werkt op een heel andere manier dan ECT. RTMS werkt met een gegenereerd elektromagnetisch veld in plaats van elektrische gelijkstroom. Bovendien levert rTMS een gerichte dosis energie aan specifieke delen van de hersenen in plaats van de hersenen vrijwel in z’n geheel te beïnvloeden, zoals ECT. Deze aanpak vermindert de risico’s op ongewenste bijwerkingen aanzienlijk.
rTMS kan ook een alternatief zijn voor medicatie of kan rTMS ondersteunend zijn bij de afbouw van medicatie.

Veelgestelde vragen over rTMS

Wanneer er sprake is van een therapie resistente depressie en u voor volledige vergoeding in aanmerking wilt komen, dan is er een verwijzing van de huisarts of psychiater nodig. Hierin moet staan dat er sprake is van een therapie resistente depressie (twee behandelingen hebben niet geholpen) en dat rTMS bij rTMS International geïndiceerd is. Voor de behandeling van dwangklachten is er geen verwijzing nodig. Wanneer u liever anoniem behandeld wilt worden, zonder dat de huisarts of zorgverzekeraars afweten van uw klachten, dan is er uiteraard ook geen verwijzing nodig.

U kunt bij rTMS International altijd snel terecht voor een intakegesprek en behandeling. Op de homepage kunt u per vestiging zien hoe lang de wachtlijst is. 

rTMS is een techniek die eind jaren 1990 werd geïntroduceerd als behandeling voor depressie. Sindsdien is wetenschappelijk en klinisch onderzoek uitgevoerd om de veiligheid van de behandeling vast te stellen en de meest effectieve protocollen te onderzoeken. Vast is komen te staan dat rTMS een veilige methode is die bij een groot deel van de cliënten bijdraagt aan het verminderen van depressie en/of dwang gerelateerde klachten. Verschillende publicaties laten zien dat cliënten met de diagnose “therapieresistent” positief reageerden op behandeling met rTMS. rTMS is sinds 2008 goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration).

Een behandeling met rTMS doet geen pijn en heeft weinig tot geen bijwerkingen. U neemt plaats in een gemakkelijke stoel of behandeltafel waarna de spoel die de magnetische pulsen afgeeft boven uw hoofd wordt geplaatst. Door de magnetische pulsen worden bepaalde hersengebieden gestimuleerd en nemen uw depressie en/of dwang gerelateerde klachten af. Een behandeling met rTMS kan lichte spanningshoofdpijn veroorzaken na afloop van de behandeling. Deze gaat vanzelf weer over.

Onze behandelaars

Ons team stelt zich graag aan u voor.

Bram Wernsen

Bram Wernsen, MSC

Bram Wernsen is de oprichter en initiatiefnemer van rTMS International. Als afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog (2009) aan de Universiteit van Utrecht begon hij zijn carrière bij verschillende klinieken waar hij ook zijn opleidingstraject tot rTMS specialist begon. In 2014 startte hij zijn eigen praktijk gespecialiseerd in rTMS behandelingen voor depressie en dwang in Rotterdam. Deze praktijk is nu uitgegroeid tot rTMS International vanwege alle mensen die over heel de wereld naar Nederland toe komen. Naast de eigenaar van rTMS International is hij rTMS supervisor en technician. Bram zijn doelstelling is om zoveel mogelijk mensen, waarvoor rTMS een geschikte behandeling is, te helpen door middel van rTMS. Bram heeft een vrouw en twee zoontjes en is woonachtig nabij Leiden.

Marjolein foto

Marjolein Aarts, MSC

Marjolein Aarts is psycholoog en rTMS technician. Haar achtergrond in Neuropsychologie en ervaring in een academisch ziekenhuis hebben haar interesse in het brein, emoties en gedrag versterkt. Ze vindt het belangrijk om een vertrouwde omgeving te creëren en een persoonlijke aanpak te hanteren. Als lid van ons team in De Bilt hoopt ze nog veel mensen te kunnen helpen met het verbeteren van hun mentale  gezondheid. Marjolein maakt naast rTMS gebruik van verschillende methodieken vanuit CGT en ACT.

rTMS-Caressa-Bons-scaled-e1608889754286-370x200

Caressa Bons

Caressa Bons is toegepast psycholoog en rTMS technician. Sinds 2014 is zij werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg, waarvan de laatste 4 jaar als zelfstandige. Haar interesse in rTMS werd gewekt tijdens haar verblijf in Londen, de kennismaking en goede resultaten zorgden ervoor dat ze zich hierin is gaan specialiseren. Als lid van ons team in De Bilt past ze haar expertise toe. Caressa gelooft in de kracht van maatwerk, en werkt met verschillende elementen vanuit ACT, CGT, mindfulness en IBCT

Christel foto

Christel Herben, MSC

Christel Herben heeft geneeskunde gestudeerd in Antwerpen en heeft zich daarna in Amsterdam gespecialiseerd tot psychiater. Ze is naast psychiater ook rTMS Professional en regiebehandelaar. Naast haar werk als regiebehandelaar is ze ook werkzaam als psychiater bij BuurtZorgT in Rotterdam. Christel wil het liefst dat meer mensen toegang krijgen tot rTMS bij depressie en OCS / dwangstoornis.

Estelle

Estelle Guerin

Estelle Guérin is psycholoog en rTMS technician. Als lid van ons team in Breda vervult ze daarnaast de rol van praktijkmanager voor onze locaties in Breda, De Bilt en Zwolle. Met een achtergrond in de klinische psychologie heeft ze ervaring opgedaan in het werken met diverse doelgroepen. Haar affiniteit met rTMS weerspiegelt haar geloof in de kracht van deze innovatieve methode. Vanuit een ongrijpbare verlammende werking van een depressie of angststoornis terug naar een volwaardig leven. Hier ligt dan ook haar passie, onderdeel zijn van iemands herstelproces. In haar benadering staat autonomie, eigenheid en verbinding centraal en past zij methodieken toe vanuit ACT en EFT.

Marguerite

Marguerite van den Bergh MSc.

Marguerite van den Bergh verzorgt als psychiater een deel van de intakes. Met de cliënt bespreekt ze onder andere de voorgeschiedenis en het klachtenverloop. Deze nonmedicamenteuze behandeling spreekt haar erg aan, wat ervoor heeft gezorgd dat Marguerite zich heeft aangesloten bij rTMS International.

vivianne

Vivianne Baljon BSc.

Vivianne Baljon vervult de rol van triagist en is masterstudent 'Kind en Adolescent Psychologie' aan de Universiteit Leiden. Ze is verantwoordelijk voor de pre-intakegesprekken voor al onze locaties. Naast klinische psychologie heeft ze een grote interesse in het brein en zijn invloed op ons gedrag.

Laure

Laure van Gilst

Laure van Gilst is het eerste aanspreekpunt voor externe communicatie en verantwoordelijk voor het  inplannen van intakegesprekken. Naast haar werk studeert ze Communicatie- en  Informatiewetenschappen. Ze past haar vaardigheden in communicatie toe in zowel haar studie en als lid van het Secretariaat team van rTMS International.

Processed with VSCO with b5 preset

Tiarra Simon MSc.

Tiarra Simon vervult de rol van officemanager. Met een bachelor in Toegepaste Psychologie en een master in Sociaal en Culturele Antropologie, koestert ze haar passie voor de menselijke geest en culturele diversiteit. Met als doel om deze passie te voeden door middel van onderzoek en dit te vertalen naar verhalen, zowel in tekst als beeld. Als lid van het Secretariaatsteam van rTMS International combineert ze haar liefde voor psychologie met praktische betrokkenheid.

Azra

Azra Cutic MSc.

Azra Cutic is psycholoog en rTMS technician. Haar achtergrond ligt in de klinische psychologie. Haar interesse in de werking van de hersenen en ervaring in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en autismespectrumstoornissen komen samen in haar werk bij rTMS International. Als lid van ons team in Breda en Oegstgeest combineert ze rTMS met CGT om cliënten te ondersteunen bij algemene stressreductie en verbetering van het mentaal welzijn.

Karin

Karin Bekkers

Karin Bekkers heeft 30 jaar ervaring in diverse functies binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ, met expertise in o.a. ACT, CGT, EMDR en traumagerelateerde therapie. Ze benadert cliënten holistisch, mentaal, fysiek en als sociaal persoon waarbij elk onderdeel invloed heeft op het andere. Tijdens intakegesprekken gebruikt ze de biopsychosociale methodiek. Enthousiast over de ontwikkeling en wetenschappelijke basis, zet ze zich als lid van ons team in Breda in voor het toepassen van rTMS.

Melissa

Melissa Konterman MSc.

Melissa Konterman is toegepast psycholoog en rTMS technician. Naast haar werk bij rTMS International volgt ze momenteel de master Klinische Psychologie. Haar interessegebied ligt voornamelijk in de neuropsychologie, wat goed aansluit bij haar huidige functie. Als lid van ons team in Zwolle biedt Melissa ondersteuning en begeleiding op verschillende gebieden en past methodieken toe vanuit ACT

Iris

Iris Jagesar MSc.

Iris Jagesar is psycholoog en rTMS technician, afgestudeerd in neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan met diagnostiek bij diverse cliënten binnen een academisch ziekenhuis, wat haar interesse in de werking van het brein en cognities heeft vergroot. Als lid van ons team in Zwolle vindt ze het belangrijk om betrokken te zijn bij het behandelproces en cliënten te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Iris past methodieken toe vanuit CGT.

20230615 - DSC_1817

Jamie Euser, MSc

Jamie Euser is psycholoog en rTMS technician. Daarnaast is zij werkzaam als praktijkondersteuner GGZ. Binnen de huisartsenpraktijk merkt zij dat reguliere therapieën vaak niet voldoende zijn bij de  behandeling van een therapieresistente depressie. Cliënten worden routinematig terugverwezen voor het beheersen van de depressie, in plaats van het te verhelpen. Hier is haar affiniteit met rTMS dan ook  ontstaan. Als lid van ons team in Rotterdam haalt ze veel voldoening uit haar werk en doet het met plezier. Jamie combineert rTMS met methodieken vanuit CGT en ACT.

20230615 - DSC_1812

Elvan Kaya MSc.

Elvan Kaya is naast neuropsycholoog bij de Parnassia Groep sinds 2023 ook werkzaam voor rTMS International. Inmiddels is ze rTMS Technician geworden. Naast Nederlands spreekt Elvan ook vloeiend Turks, wat voor veel cliënten uit Rotterdam heel prettig kan zijn.

Oumaima

Oumaima Brika MSc.

Oumaima Brika is psycholoog en rTMS technician. Met een master in Klinische Psychologie en expertise in rTMS-behandelingen voor depressie en OCS, biedt zij op maat gemaakte behandelingen in het  Nederlands, klassiek Arabisch en Marokkaans-Arabisch. Ze is bedreven in psychodiagnostisch onderzoek en interculturele psychiatrie. Oumaima zet zich in voor het creëren van een ondersteunende en  empathische omgeving. Haar toewijding en diepgeworteld verlangen om anderen te helpen, vormen de kern van haar werk. Ze maakt trots deel uit van ons team in Rotterdam, waar technologie en holistische zorg goed samenkomen. Oumaima combineert methodieken vanuit CGT, Imaginaire exposure en EMDR.

Britt

Britt Bosma MSc.

Britt Bosma is psycholoog en rTMS technician. Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en de  zorgsector heeft ze bewust gekozen voor een meer mensgerichte benadering. Ze biedt een veilige plek waar cliënten zichzelf kunnen zijn en ondersteunt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Britt heeft  verschillende opleidingen afgerond, waaronder een driejarige coachingopleiding en een opleiding tot Mindfulness trainer. Als lid van ons team in Haarlem biedt Britt een plek waar cliënten zichzelf kunnen zijn, waar ze mogen onderzoeken en in veiligheid op zichzelf kunnen reflecteren. Een plek vol compassie.

Anouk

Anouk Breunese MSc.

Anouk Breunese heeft de masters klinische neuropsychologie en pedagogische wetenschappen behaald, gevolgd door de postmaster opleiding tot GZ-psycholoog. Ze werkt voornamelijk in de specialistische GGZ. Ze is rTMS Professional en als lid van ons team bij rTMS International is Anouk verantwoordelijk voor de intakes op de locatie Oegstgeest, waarbij ze zorgvuldig beoordeelt of rTMS geïndiceerd is en daarbij cliënten goed informeert. Ze werk alleen op dinsdagen.

Mariska

Mariska Schmitz

Mariska Schmitz is toegepast psycholoog en rTMS technician. Sinds jongs af aan is ze gepassioneerd bezig met het welzijn van anderen. Na het behalen van haar diploma in toegepaste psychologie heeft ze zich verder gespecialiseerd als cognitief gedragstherapeutisch werker en praktijkondersteuner GGZ. Haar interesse in rTMS werd gewekt door een collega, wat haar inspireerde om zich hierin te verdiepen. Als lid van ons team in Oegstgeest draagt ze met enthousiasme bij aan het welzijn van haar cliënten, met technieken uit de positieve psychologie, CGT en ACT.

nikita

Nikita Groenewegen

Nikita Groenewegen is rTMS technician en vervult daarnaast de rol van praktijkmanager voor onze locaties in Rotterdam, Haarlem en Oegstgeest. Met ervaring als hbo-verpleegkundige en leidinggevende in de geestelijke gezondheidszorg, waardeert ze de kracht van rTMS. Als praktijkondersteuner legt ze de nadruk op persoonlijke aandacht en coördineert zorgprocessen om een ondersteunende omgeving te creëren voor collega's en cliënten. Nikita vindt het fascinerend hoe magnetische golven veranderingen in het brein kunnen teweegbrengen. Als lid van ons team in Oegstgeest legt ze de nadruk op holistische ondersteuning en gelooft ze in de cruciale rol van persoonlijke aandacht voor een essentiële verbinding tussen zorgverlener en cliënt.

Locaties

RTMS International is gevestigd op zes locaties

Al onze locaties zijn goed bereikbaar met OV en er is parkeergelegenheid voor de deur.

Rotterdam

RTMS Rotterdam
‘s-Gravendijkwal 66
3014 EG Rotterdam

> Klik hier voor een Routebeschrijving

maandag 09:00 – 18:00
dinsdag 09:00 – 18:00
woensdag 09:00 – 18:00
donderdag 09:00 – 18:00
vrijdag 09:00 – 18:00
zaterdag Gesloten
zondag Gesloten

Tel: +31850870572 (alleen om terugbelafspraak te maken)

E-mail: info@rtms-international.com

Pre Intake 1 a 2 weken
Intake 4 weken
behandeling 2 weken later (in totaal 7 a 8 weken)

Utrecht

maandag 09:00 – 18:30
dinsdag 10:30 – 18:30
woensdag 09:00 – 18:30
donderdag 09:00 – 18:00
vrijdag 09:00 – 18:30
zaterdag 10:30 – 16:00
zondag Gesloten

Tel: +31850870572 (alleen om terugbelafspraak te maken)

E-mail: info@rtms-international.com

Pre Intake 1 a 2 weken
Intake 4 weken
behandeling 2 weken later (in totaal 7 a 8 weken)

Haarlem

Haarlem
Wilhelminastraat 53 
2011 VL Haarlem

> Klik hier voor een Routebeschrijving

maandag 09:00 – 18:30
dinsdag 09:00 – 18:30
woensdag 09:00 – 18:30
donderdag 09:00 – 18:30
vrijdag 09:00 – 18:30
zaterdag Gesloten
zondag Gesloten

Tel: +31850870572 (alleen om terugbelafspraak te maken)

E-mail: info@rtms-international.com

Intake 2 weken
behandeling 2 weken later

Breda

Breda
Smederijstraat 2
4814 DB Breda

> Klik hier voor een Routebeschrijving

maandag 10:00 – 17:30
dinsdag Gesloten
woensdag 10:00 – 17:30
donderdag Gesloten
vrijdag 10:00 – 17:30
zaterdag Gesloten
zondag Gesloten

Tel: +31850870572

E-mail: info@rtms-international.com

Intake 1 week
behandeling 1 week later

Zwolle

maandag 10:00 – 17:30
dinsdag Gesloten
woensdag 10:00 – 17:30
donderdag Gesloten
vrijdag 10:00 – 17:30
zaterdag Gesloten
zondag Gesloten

Tel: +31850870572

E-mail: info@rtms-international.com

Intake 1 week
behandeling 1 week later

Leiden

Leiden
Wilhelminapark 10
2342 AG Oegstgeest

> Klik hier voor een Routebeschrijving

Vanaf 1 november geopend.

Tel: +31850870572

E-mail: info@rtms-international.com

Vanaf 1 november geopend.