Het effect van rTMS in combinatie met psychotherapie

Repetitieve Transcraniële Magnetische hersenStimulatie (rTMS) wordt beschouwd als een effectieve, niet-invasieve behandeling voor mensen met een depressieve stoornis. Er wordt steeds meer bekend over de klinische uitkomst van rTMS en met name rTMS in combinatie met psychotherapie. In dit onderzoek van Donse, Padberg, Sack, Rush & Arns (2017) wordt gekeken naar de uitkomst van een rTMS-behandeling in combinatie met psychotherapie onder depressieve cliënten (MDD).

Repetitieve Transcraniële Magnetische hersenstimulatie

rTMS staat voor repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS). Door middel van magnetische pulsen worden bepaalde hersengebieden gestimuleerd, waardoor de communicatie tussen hersengebieden verbetert en depressie– en dwang gerelateerde klachten verdwijnen. De magnetische pulsen zijn afkomstig van een spoel die tijdens de behandeling boven het hoofd wordt geplaatst.

rTMS kan worden toegepast zonder het gebruik van antidepressiva én kan zelfs werken bij cliënten die niet reageren op medicatie (therapieresistente cliënten).

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Het gesprek tussen cliënt(en) en de deskundige vermindert de psychische klachten of maakt het beter hanteerbaar bij cliënten. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling na ongeveer een jaar te behalen is.

Resultaten van het onderzoek

De studie van Donse et al., (2017) toont aan dat de combinatie van rTMS met psychotherapie (zoals opgenomen in het neuroCare protocol) effectiever is dan elke genoemde therapie afzonderlijk. Aan dit onderzoek namen 196 personen deel. Van de 196 personen reageerde 66% met de diagnose ‘therapieresistente’ depressie positief na gemiddeld 21 sessies. Bovendien werd na zes maanden bij 65% van deze groep positieve blijvende effecten waargenomen. De resultaten uit het onderzoek tonen aan dat de gecombineerde aanpak van rTMS en psychotherapie de kans vergoot dat een cliënt een volledig remissie krijgt.

rTMS behandeling bij rTMS International

Een rTMS behandeling van rTMS International wordt uitgevoerd volgens vaste richtlijnen en wetenschappelijk onderbouwde protocollen. Een rTMS behandeling duurt gedurende twintig minuten. Tijdens deze minuten worden er magnetische pulsen richting de hersenen afgegeven. Gelijktijdig bent u met en van onze behandelaars gesprek in gesprek. Indien nodig en gewenst kunnen de gesprekken ook na de rTMS doorgaan.

Benieuwd of een behandeling met rTMS voor u uitkomst biedt? Neem vandaag nog contact met ons op en maak kennis!

Bron: Donse L., Padberg F., Sack A. T., Rush A. J., & Arns M. (2017). Simultaneous rTMS and psychotherapy in major depressive disorder: Clinical outcomes and predictors from a large naturalistic study. Brain Stimulation.