Het gebruik van TMS bij autismespectrumstoornissen

Personen met een autismespectrumstoornis (ASS) zijn niet gelijk. Dit maakt het zeer lastig om het gedrag van personen met autisme op de juiste wijze te duiden. Er zijn geen standaard afvinklijstjes. Daar komt bij dat de klinische, sociale en financiële last van autismespectrumstoornis (ASS) erg groot is. Er is dan ook dringend behoefte aan betrouwbare en effectieve behandelingen die gericht zijn op de, vaak slopende, symptomen van ASS. Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) wordt over de hele wereld door een aantal praktijken gebruikt en kan een nieuwe techniek zijn met zowel diagnostisch als therapeutisch potentieel. Oberman, Rotenberg en Pascual-Leone (2015) deden hier onderzoek naar.

Autismespectrumstoornis (ASS)

In de vakliteratuur wordt de verzamelterm ‘autismespectrumstoornissen’ (ASS) gebruikt voor vijf verschillende vormen van autisme. Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is. ASS begint op jonge leeftijd en speelt het gehele leven een rol. Het heeft gevolgen voor vele aspecten van het leven, zowel voor het kind als zijn omgeving. Het is goed te benadrukken dat er wordt gesproken van een spectrum, omdat de stoornis zich bij ieder persoon anders uit.

Transcraniële magnetische stimulatie (TMS)

TMS staat voor transcraniële magnetische stimulatie. Tijdens een TMS behandeling wordt een elektromagnetische spoel tegen de schedel gehouden, boven een bepaald hersengebied. In de spoel wordt een magnetisch veld opgewekt. Dat veld dringt gemakkelijk door de schedel (vandaar de term transcranieel) en veroorzaakt op zijn beurt een elektrische stroom die de zenuwcellen stimuleert van het hersengebied net onder de spoel. Hierdoor kan een afwijkende hersenactiviteit bijgestuurd worden waardoor de klachten verminderen. Vaak zijn meerdere, herhaalde TMS behandelingen nodig om de klachten te doen verminderen. We spreken dan over rTMS (repetitieve transcraniële magnetische stimulatie).

Resultaten van het onderzoek

Oberman, Rotenberg en Pascual-Leone (2015) onderzochten het gebruik van TMS bij autismespectrumstoornissen. Hoewel de voorlopige resultaten van het onderzoek veelbelovend zijn en suggereren dat specifieke TMS behandelingen kunnen leiden tot een verbetering van specifieke gedragstekorten bij sommige personen met ASS, is er nog onvoldoende bewijs om hier een significant resultaat aan te geven. Grootschalige en gecontroleerde onderzoeken zullen nodig zijn om het werkelijk potentieel van TMS bij ASS vast te stellen.

rTMS International

rTMS International is een praktijk met specialisten die ervaring hebben met TMS behandelingen. Aan de hand van een persoonlijk behandelplan wordt gekeken wat het beste resultaat voor een cliënt kan opleveren.

Benieuwd of een behandeling met rTMS u uitkomst biedt? Neem dan snel contact met ons op.

Bron: Oberman L. M., Rotenberg A., & Pascual-Leone A. (2015). Use of Transcranial Magnetic Stimulation in Autism Spectrum Disorders. HHS Public Access.