rTMS bij kinderen en jongeren

Volgens recente cijfers bedraagt het percentage van psychiatrische stoornissen bij kinderen en jongeren 13,4% (Polanczyk e.a. 2015). In het bijzonder bij deze jonge, kwetsbare groep is het lastig een goed evenwicht te vinden tussen psychotherapeutische en psychofarmacologische behandelingen. Recente neurostimulatie technieken, zoals rTMS en transcraniële gelijkstroomstimulatie (transcranial direct current stimulation, tdcs) vormen potentiële behandelalternatieven voor kinderen en jongeren. Bram Wernsen, oprichter en initiatiefnemer van rTMS International, deelt meer over het gebruik van de behandelmethode rTMS bij kinderen en/of jongeren.

Depressie en OCD ook voorkomend bij kinderen en jongeren

Ook depressie en OCD komt voor bij kinderen en/of jongeren. Meestal ontwikkelt zich dit in de puberteit (vanaf een jaar of twaalf). “Maar het kan dat zelfs baby’s al depressief zijn”, zegt Bram. OCD komt vaak voor bij kinderen van zes à zeven jaar, maar dit is niet direct de echte stoornis. Wanneer kinderen bijvoorbeeld ‘blijven lopen met één been op de stoep en één been in de goot’, dan kan dit later uitmonden in OCD.

Hoe verloopt rTMS bij kinderen en jongeren?

“Het is natuurlijk spannend, een eerste rTMS behandeling”, zegt Bram. Daarom zijn de ouders altijd welkom om een behandeling bij te wonen als het kind zich hierbij veilig voelt. Daarnaast zullen de rTMS specialisten altijd duidelijk uitleggen wat ze gaan doen en hoe een behandeling te werk gaat. Om alvast een inzicht te geven in hoe een rTMS behandeling in zijn werk gaat, heeft Bram het onderstaande stappenplan opgesteld.

  • Stap 1: Bram: “Het is goed om te weten dat we pas starten met een rTMS behandeling bij kinderen en jongeren na goedkeuring van hun psychiater of huisarts. Nadat u contact heeft opgenomen met rTMS International nodigen wij de cliënten uit voor een eerste gesprek.” Dit eerste gesprek is bedoeld om een duidelijker beeld te krijgen in de klachten van het kind en om samen te verkennen of rTMS een oplossing kan bieden. Een rTMS behandeling heeft namelijk een verschillend resultaat bij verschillende aandoeningen.
  • Stap 2: We kunnen aan een rTMS behandeling beginnen zodra we hebben vastgesteld dat er geen epileptiforme afwijkingen zijn gevonden in het brein. Epileptiforme afwijkingen in het brein zijn een contra-indicatie voor de behandeling. Dat betekent dat rTMS geen geschikte behandeling is. We onderzoeken deze eventuele afwijking aan de hand van een EEG.
  • Stap 3: Na de intake en het maken en beoordelen van het EEG begint de eerste sessie. Het stimuleren duurt doorgaans twintig minuten. Allereerst zoeken we de juiste plek op het hoofd voor de stimulatie. Door te meten en een berekening uit te voeren kunnen we de juiste plek bepalen. Daarna bepalen we de intensiteit van de behandeling, door middel van de zogenaamde duimtest: bij de juiste intensiteit zal de duim bewegen in reactie op een magnetische puls.
  • Stap 4: De behandeling wordt uitgevoerd door een magnetische spoel tegen het hoofd te plaatsen. De spoel zal vervolgens korte magnetische pulsen afgeven. Dat voelt als of iemand met een potlood tegen het hoofd tikt: niet pijnlijk, maar ook niet heel aangenaam.
  • Stap 5: Meestal merken kinderen en jongeren zelf of een rTMS behandeling aanslaat. Ook kan het zijn dat ouders verschillen beginnen te merken bij hun eigen kinderen. Daarnaast laten wij de kinderen een vragenlijst invullen om na te gaan of er daadwerkelijk vooruitgang is geboekt. Boekt het kind vooruitgang? Dan bekijken we opnieuw het behandelplan en gaan wij door met de sessies. Hebben de rTMS behandelingen geen effect? Bram: “Dat kan helaas ook voorkomen. rTMS slaat niet bij iedereen aan. Als de behandeling niet aanslaat bij het kind, zetten we de behandeling dan ook stop.”

Ervaring van een kind met depressie klachten

Ook Bram heeft eens in de zoveel tijd een kind met klachten als cliënt. Bram: “De laatste positieve ervaring is van een 14-jarig meisje met depressieve klachten. Na het invullen van de vragenlijsten waren haar klachten met 85% afgenomen! Zelf merkte ze ook een groot verschil, ze was actiever geworden en bleef minder lang hangen in ‘negatieve’ gedachten.”

Passende behandeling voor uw kind: rTMS behandeling bij kinderen en/of jongeren

rTMS bij kinderen is zeker aan te raden als praten niet heeft geholpen, en nog voordat er wordt aangeraden om met medicatie te beginnen. De medicatie werkt niet gelijk of niet goed genoeg en het is dan ook moeilijk om weer af te bouwen met medicatie. rTMS kent geen bijwerkingen, hooguit lichte hoofdpijn, en kan snel een positief effect geven. Verder zijn onze rTMS specialisten heel toegankelijk voor kinderen en kunnen ze zich goed verplaatsen in hun denkwereld. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u of uw kind? Neem direct contact op! Onze rTMS specialisten beantwoorden graag al uw vragen.

Bron: Tijdschrift voor Psychiatrie