Verband tussen depressie en hartslag

Verband tussen depressie en hartslag: Kunnen dokters binnenkort op basis van een hartslagmeting achterhalen of iemand aan een depressie lijdt en of zijn therapie aanslaat? Nieuw onderzoek suggereert dat alvast. Bij een depressie wijkt de hartslag af en dat inzicht zou kunnen leiden tot snellere diagnoses en behandelingen.

Kan je hartslag aantonen of je depressief bent?

Dat er een verband is tussen de aard van de hartslag en een aandoening als depressie, is in de medische wereld al een poos gekend. Toch bleef het tot nu toe onduidelijk wat die link precies inhoudt en hoe hartslag en depressie zich tot elkaar verhouden. Een van de obstakels om dit te achterhalen, is de manier waarop klassieke antidepressiva werken. De effecten van deze geneesmiddelen worden meestal pas na enkele weken duidelijk.

Een Duitse onderzoekster (Franfurt Am Main universiteit) kon dat oplossen door te kiezen voor ketamine, een snelwerkend antidepressivum, dat zelfs al na enkele minuten effect kan geven. Het middel dat ook een foute reputatie heeft als partydrug, wordt recent in bepaalde gevallen ingezet voor de behandeling van depressies.

Verband tussen depressie en hartslag

Voor deze studie die uitgevoerd werd aan de KU Leuven, volgde de onderzoekster de hartslag op van 32 deelnemers, van wie de helft een diagnose depressie had. Gedurende 4 dagen en nachten werd hun hartslag gecontroleerd. Daarbij kwamen enkele opvallende zaken aan het licht. Zo bleek de hartslag bij mensen met een depressie voor hun behandeling beduidend hoger te liggen terwijl ze een lagere hartslagvariatie hadden dan de gezonde proefpersonen. Ook tijdens de nacht daalde hun hartslag in rust minder dan normaal het geval is. Het lijkt er dus op dat het verband tussen depressie en hartslag hiermee is aangetoond.

Ongeveer de helft van depressiepatiënten kreeg vervolgens een ketaminebehandeling terwijl aan de anderen een placebo werd toegediend. Na die therapie bleek zowel de snelheid van hun hartslag als de variatie veranderd. Die vertoonde nu meer gelijkenissen met de hartslag van de deelnemers zonder depressie.

Artificiële intelligentie

En er kwam nog meer uit de bus. Toen de onderzoekers alle hartslaggegevens in een computerprogramma met artificiële intelligentie invoerden, bleek dat in staat om quasi alle mensen met een depressie eruit te filteren, puur op basis van een 24 uur hartslagmeting.

Dat zou erop kunnen wijzen dat depressies in de toekomst sneller kunnen vastgesteld worden met behulp van hartslagmetingen. Een inzicht dat kan leiden tot snellere behandelingen. Die zouden ook beter op maat van de patiënt kunnen afgestemd worden. Want uit de studie bleek verder dat vooral patiënten met een hogere hartslag in rust ook beter reageerden op de ketaminebehandeling.

De resultaten van deze pilotstudie moeten nog bevestigd worden door een onderzoek bij grotere groepen patiënten met een depressie.

Bron: plusmagazine
Auteur: Kari van Hoorick

Cardiac Guided rTMS

Binnenkort gaat rTMS International gebruik maken van Cardiac Guided rTMS. Studies suggereren een rol van de DLPFC-sgACC-connectiviteit bij depressie. Eerder onderzoek toont aan dat neuromodulatie van een van deze knooppunten parasympathische activiteit moduleert en resulteert in een vertraging van de hartslag. Met Cardiac Guided rTMS wordt getracht om de lokalisatie van de DLPFC te individualiseren. Dit kan onder meer nuttig zijn bij de rTMS-behandeling van depressie.

Wilt u meer te weten komen over rTMS? Op onze blogpagina kunt u meer lezen over rTMS, de toepassingen en meer. Op onze site vindt u verder handige informatie over de behandeling en wat u kunt verwachten tijdens een rTMS behandeling. Het kan ook zijn dat u zelf last heeft van een depressie. Wilt u een afspraak inplannen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel ons. Wij helpen u graag verder en geven antwoord op de vragen die u voor ons heeft.

Bron: sciencedirect