Het verschil tussen ECT en rTMS

Elektroconvulsietherapie (ECT) en repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) zijn beide behandelingen voor depressie en andere psychische aandoeningen, maar ze verschillen ontzettend. Wij vertellen u het verschil tussen ECT en rTMS, zodat u een beter begrip krijgt van deze twee behandelingsopties.

Neuromodulatie

Alle vormen van neuromodulatie werken door elektrische stroom te gebruiken om specifieke delen van de hersenen te activeren of te deactiveren. De meest bekende is elektroconvulsietherapie (ECT), ook wel electroshocktherapie genoemd. rTMS werkt anders dan ECT.  rTMS werkt namelijk met een gegenereerd elektromagnetisch veld in plaats van elektrische gelijkstroom. Dit is om te beginnen een groot verschil tussen ECT en rTMS.

 

Elektroconvulsietherapie (ECT)

ECT werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 1930 door de Italiaanse psychiaters Ugo Cerletti en Lucio Bini. Ze ontdekten dat het toedienen van elektrische schokken aan de hersenen van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie, leidde tot aanzienlijke verbeteringen in hun symptomen.

Vandaag wordt ECT voornamelijk gebruikt voor ernstige depressie, bipolaire stoornissen en sommige vormen van schizofrenie, vooral wanneer andere behandelingen niet effectief zijn geweest. Het blijft een van de meest effectieve behandelingen voor therapieresistente depressie.

 

Wat is ECT?

ECT is een medische behandeling waarbij met behulp van een kortdurende elektrische impuls een epileptisch insult wordt opgewekt. Een insult is een ontlading in de hersenen, waarbij na enkele seconden een spierspanning optreedt.

Dit wordt tegenwoordig gedaan onder algemene verdoving en spierontspanners om het comfort en de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Tijdens de behandeling vindt een voortdurende controle van hart- en hersenactiviteit plaats. Op de website van het Leids Universitair Medisch Centrum leest u meer over ECT.

 

HOE WERKT ECT?

Bij bijvoorbeeld een depressie is het evenwicht verstoord geraakt van bepaalde chemische stoffen in de hersenen, zoals serotonine. Deze stoffen zijn belangrijk bij de communicatie tussen de verschillende hersencellen, met name ook in die gebieden in de hersenen die betrokken zijn bij stemming en angst.

Gebleken is dat een korte stroomstoot, een algehele ontlading (epileptisch insult of aanval) van de hersencellen geeft. Door herhaaldelijke ontladingen kan de chemische disbalans worden hersteld, ontstaan er nieuwe neuropaden en verdwijnen in de meeste gevallen de ziekteverschijnselen na verloop van tijd.

ECT wordt meestal toegepast in een reeks sessies, meestal twee tot drie keer per week over een periode van enkele weken.

 

INDICATIES VOOR ECT

– Ernstige depressie, vooral als er een risico op zelfmoord bestaat.

– Bipolaire stoornis met ernstige depressieve of manische episodes.

– Schizofrenie, vooral met catatonie of andere ernstige symptomen.

– Therapieresistente depressie, wanneer andere behandelingen niet effectief zijn geweest.

 

BIJWERKINGEN VAN ECT

– Kortdurende geheugenproblemen.

– Hoofdpijn en spierpijn.

– Verwardheid na de behandeling, die meestal tijdelijk is.

– Algemene anesthesie brengt de gebruikelijke risico’s met zich mee.

 

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)

rTMS is een relatief nieuwe behandeling, die rond 1990 werd ontwikkeld als een niet-invasief alternatief voor ECT. De behandeling maakt gebruik van magnetische velden om specifieke hersengebieden te stimuleren, zonder verdoving of het opwekken van epileptische aanvallen.

Nu breed toegepast als een behandeling voor matige tot ernstige depressie, vooral bij patiënten die niet goed reageren op medicatie. De niet-invasieve behandeling maakt het een aantrekkelijke optie voor velen.

 

WAT IS RTMS?

rTMS is een niet-invasieve procedure waarbij magnetische pulsen worden gebruikt om zenuwcellen in specifieke gebieden van de hersenen te stimuleren. Het wordt meestal toegepast zonder verdoving en vereist geen invasieve procedures. Op de pagina Wat is rTMS kunt u meer lezen over resultaten, werking en veelgestelde vragen.

 

HOE WERKT RTMS?

Tijdens een rTMS-sessie wordt een elektromagnetische spoel tegen de hoofdhuid geplaatst, meestal bij het voorhoofd. Deze spoel genereert magnetische pulsen die gericht zijn op hersengebieden die betrokken zijn bij stemmingsregulatie. rTMS-sessies worden een aantal keer per week tot dagelijks uitgevoerd gedurende enkele weken.

 

INDICATIES VOOR RTMS

– Depressie, vooral als andere behandelingen niet hebben geholpen.

– Angststoornissen.

– Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD).

 

BIJWERKINGEN VAN RTMS

– Lichte hoofdpijn of ongemak op de plaats van stimulatie.

– Spiertrekkingen of tintelingen in het gezicht tijdens de behandeling.

– Geen geheugenverlies of verwardheid, in tegenstelling tot ECT.

 

Belangrijkste verschillen tussen ECT en rTMS

Het belangrijkste verschil tussen ECT en rTMS, voor wie zoekt naar een effectieve behandeling voor depressie of OCD is dat ECT veel invasiever is. Dit komt door de noodzaak van anesthesie en het opwekken van een gecontroleerde aanval. rTMS is niet-invasief, er is geen behoefte aan verdoving en gebeurt zonder het veroorzaken van aanvallen.

Daarnaast heb je bij ECT kans op potentiële geheugenproblemen en verwardheid. Bij rTMS krijg je meestal milde en tijdelijke bijwerkingen zoals hoofdpijn, maar zijn lichte bijwerkingen vergeleken met ECT.

rTMS behandelen we met gerichte pulsen aan specifieke delen van de hersenen in plaats van de hersenen in z’n geheel te beïnvloeden, zoals bij ECT. Deze aanpak vermindert de risico’s op ongewenste bijwerkingen aanzienlijk.

ECT is breder toepasbaar en geschikt voor ernstigere gevallen, maar voor therapieresistente depressie en OCD  is rTMS ideaal voor patiënten die niet reageren op medicatie en die een minder invasieve behandeling zoeken.

 

Ken jij het verschil tussen ECT en rTMS?

ECT en rTMS zijn beide waardevolle behandelingen voor depressie en andere psychische aandoeningen, elk met hun eigen voor- en nadelen De keuze tussen deze behandelingen hangt af van de ernst van de symptomen, eerdere behandelingsrespons, en de voorkeuren van de patiënt. Het is belangrijk om grondig te overleggen om de meest geschikte behandelingsoptie te kunnen bepalen. We hopen u door dit artikel geholpen te hebben met het verschil tussen ECT en rTMS.

Ben jij benieuwd wat rTMS International voor u kan betekenen? 

Lees ook

Top 3 behandelingen bij depressie

Top 3 behandelingen bij depressie

Depressie, een stemmingsstoornis die miljoenen mensen wereldwijd treft. Gelukkig zijn er verschillende behandelingen beschikbaar die kunnen helpen. In deze blog bespreken we de drie behandelingen

Lees verder »
rTMS International - het effect van rtms-behandelingen

Het effect van rTMS-behandelingen

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) is een innovatieve en veelbelovende behandeling die gebruikt wordt voor depressie, angststoornissen en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar wat is de

Lees verder »