Deel 2: Wat niet te doen bij depressie

Verdiepingsreeks: Mensen met een depressie belanden vaak in een negatieve spiraal, waarbij de symptomen steeds erger worden totdat het ondraaglijk wordt en ze hulp zoeken. Weet wat niet te doen bij depressie, leer valkuilen bij depressie te vermijden om te voorkomen dat symptomen verergeren. 

 

Wat niet te doen bij depressie

Verschillende factoren kunnen uw symptomen van depressie erger maken, waardoor het herstel langer kan duren. Maar u kunt wel invloed uitoefenen op de volgende punten:

  1. Sociale isolatie 
  2. Ongezonde leefstijl en gewoontes
  3. Overmatig alcohol- en/of drugsgebruik
  4. Negatieve denkpatronen
  5. Onbehandelde psychische klachten
  6. Gebrek aan doel en structuur
  7. Vermijden van (professionele) hulp
  8. Negatieve coping

 

Sociale isolatie

Vaak nemen de personen afstand vanwege hun negatieve houding, wat een negatief effect kan hebben op de interactie met anderen die niet weten wat er speelt. Ze voelen zich onbegrepen, anders dan anderen of niet goed genoeg. 

 

Mensen met depressie hebben vaak moeite om sociale relaties te onderhouden, wat kan leiden tot een gevoel van isolatie en eenzaamheid. Bij lusteloosheid is het lastiger om activiteiten in te plannen met vrienden of familie. Alsnog is het goed om sociaal contact op te zoeken. 

 

Een gebrek aan steun van vrienden en familie kan de symptomen ook verergeren, omdat sociale interactie een belangrijke rol speelt in het gevoel van verbondenheid en zelfwaarde. Probeer actief te blijven communiceren met geliefden en zoek steun en afleiding bij hen wanneer nodig.

 

Ongezonde leefstijl en gewoontes

Een ongezonde leefstijl kan een grote impact hebben op je mentale gezondheid. Slechte voeding, gebrek aan lichaamsbeweging, en onregelmatige slaapgewoonten kunnen allemaal bijdragen aan de verergering van depressie. 

 

Zelfzorg is lastig voor personen met een depressie, dit kan komen door lichamelijke vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid en stressvolle leefomstandigheden. Gezond eten, regelmatig bewegen, en een consistent slaapschema aanhouden zijn de belangrijkste vormen van zelfzorg. 

 

Met kleine aanpassingen in uw dagelijkse routine kunt u al verbetering ervaren. Leg de lat niet te hoog in het begin en zorg dat u het uzelf zo gemakkelijk mogelijk maakt om deze gezonde gewoontes aan te houden. Deze veranderingen kunnen een positieve invloed hebben op je stemming en algehele welzijn.

 

Overmatig alcohol- en/of drugsgebruik

Hoewel sommige mensen naar alcohol of drugs grijpen om hun symptomen te verlichten, kunnen deze middelen de depressie juist verergeren. Ze kunnen de chemische balans in de hersenen verstoren en leiden tot afhankelijkheid, wat de symptomen van depressie kan verergeren. 

 

Het is cruciaal om hulp te zoeken bij het beheersen van middelenmisbruik en om alternatieve copingmechanismen te ontwikkelen. Lees ook rTMS bij cocaïneverslaving.

 

Negatieve denkpatronen

U kent vast het gezegde: “Woorden kunnen leven of dood brengen.” Dit geldt niet alleen voor wat u zegt, maar ook voor hoe u denkt. Negatieve denkpatronen zoals zwart-wit denken, catastroferen, en zelfkritiek kunnen depressiesymptomen verergeren.

 

Deze gedachten kunnen leiden tot een vicieuze cirkel van hopeloosheid en waardeloosheid. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze patronen en te werken aan het herstructureren van negatieve gedachten door middel van therapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT).

 

Onbehandelde psychische klachten

Andere onbehandelde mentale gezondheidsproblemen, zoals angststoornissen, PTSS, ADHD en bipolaire stoornis, kunnen de symptomen van depressie verergeren. Het is belangrijk om een volledige diagnose te krijgen en alle onderliggende problemen aan te pakken om de beste kans op herstel te hebben.

 

Gebrek aan doel en structuur

Een gebrek aan dagelijkse structuur en doelen kan leiden tot gevoelens van zinloosheid en verergering van depressieve symptomen. Het is nuttig om een dagelijkse routine op te bouwen, kleine doelen te stellen, en activiteiten te plannen die voldoening geven. Dit kan helpen om een gevoel van richting en prestatie te behouden.

 

Het niet hebben van voldoende activiteiten om de tijd te vullen kan leiden tot verveling en creëert ruimte voor negatieve gedachten, wat depressieve gevoelens kan verergeren. Het plannen van activiteiten en het aanleren van nieuwe hobby’s kan helpen om de geest bezig te houden.

 

Overmatig gebruik van sociale media en digitale apparaten kan bijdragen aan gevoelens van inadequaatheid en eenzaamheid, vooral door constante blootstelling aan perfect uitziende levens van anderen. Het beperken van schermtijd en het creëren van balans kan gunstig zijn voor de mentale gezondheid.

Vermijden van (professionele) hulp

Het vermijden van professionele hulp, zoals therapie of medicatie, kan de depressie verergeren. Het is cruciaal om open te staan voor behandeling en om actief samen te werken met zorgverleners om een passend behandelplan te ontwikkelen. Vroege interventie en continue zorg kunnen een significant verschil maken in het herstelproces.

 

Voor personen die lijden aan depressie is het soms moeilijk om hulp te vragen, vanwege gevoelens van waardeloosheid of het gevoel dat ze anderen tot last zijn. Het is belangrijk om een gezonde balans hierin te vinden. Vaak zijn mensen meer bereid om u te helpen dan u zou denken.

Negatieve coping

Het gebruik van ongezonde copingmechanismen zoals zelfbeschadiging, agressie, of emotioneel eten kan de symptomen van depressie verergeren. Het ontwikkelen van gezonde manieren om met stress om te gaan is essentieel voor het beheersen van depressie.

 

Wat niet te doen bij depressie en de valkuilen

Blijf bewust van de valkuilen die depressie met zich mee kan brengen en wees bedachtzaam in uw aanpak. Weet wat niet te doen bij depressie om verergering van symptomen te voorkomen. Met de juiste kennis en strategieën kunt u een positieve invloed uitoefenen op uw herstelproces. Vergeet niet dat ondersteuning en professionele begeleiding essentieel zijn op uw pad naar welzijn en herstel.

 

Heeft u ondersteuning nodig bij het doorbreken van de negatieve spiraal van depressieve symptomen? rTMS biedt een oplossing. Deze niet-invasieve behandeling richt zich specifiek op hersengebieden die betrokken zijn bij depressieve klachten. Door middel van magnetische stimulatie kunt u snel verlichting ervaren, wat kan bijdragen aan uw herstelproces.

 

Dit was deel 2 (wat niet te doen bij depressie) van de verdiepingsreeks over depressie. Deel 1 leest u hier.